kinh tế miền núi

Tín dụng chính sách thay đổi diện mạo kinh tế miền núi

Nhờ nguồn vốn chính sách, kinh tế các tỉnh miền núi phía Bắc đang từng ngày “thay da đổi thịt”. Nhiều người nghèo có công ăn việc làm, thu nhập ổn định từ đó thoát nghèo và vươn tới làm giàu, con em có cơ hội được tiếp cận với tri thức…