kinh phí nhà nước

Hỗ trợ 140 tỷ đồng cho 11 tỉnh khắc phục thiệt hại mưa lũ

Bộ Tài chính vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí 140 tỷ đồng cho 11 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ miền Trung và Tây Nguyên từ ngày 30-10 đến ngày 9-11-2016.

Quảng Trị tiếp tục cấp kinh phí hỗ trợ do sự cố môi trường biển

Ngày 17-11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã ký quyết định về việc tạm cấp kinh phí cho 2 địa bàn huyện Hải Lăng và Vĩnh Linh về việc hỗ trợ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do sự cố môi trường biển.