kinh doanh rượu

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 11-2017

Khuyến khích thành lập cơ sở trợ giúp xã hội; phạt tới 8 triệu đồng khi đổ rác thải, chất thải vào công trình thủy lợi, bán rượu cho người dưới 18 tuổi là vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh rượu… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 11-2017

Bổ sung quy định về kinh doanh rượu

Chính phủ đã ban hành Nghị định17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14-9-2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu. Trong đó, Nghị định bổ sung Chương IIa vào sau Chương II kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ.

Hà Nội: Tổng kiểm tra các cở sở sản xuất rượu từ ngày 16-3

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết ngày 15-3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản gửi Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các sở ban ngành yêu cầu kiểm tra toàn diện các sở sản xuất, kinh doanh rượu trên toàn địa bàn TP, giao Sở Công thương làm đầu mối chủ trì.