kim ngạch xuất khẩu nông sản

Xuất khẩu nông sản năm 2018 sẽ đạt 41 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), kim ngạch xuất khẩu toàn ngành 6 tháng đầu năm ước đạt 19,4 tỷ USD, tăng 12,0% so với cùng kỳ năm 2017.