kiến thức lớp 12

Phổ điểm môn Toán sẽ tập trung vào quãng từ 6-8 điểm

Chiều 25-6, thí sinh thi môn Toán với thời gian 120 phút. Theo nhận định của một số học sinh và giáo viên, đề Toán năm nay phân hóa tốt. Dự kiến, phổ điểm thi sẽ tập trung vào quãng từ 6-8 điểm.

Thông tin mới về đề thi THPT quốc gia năm 2019

Đề thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ nằm trong chương trình THPT, chủ yếu thuộc phạm vi kiến thức lớp 12. Đề thi sẽ tiếp tục được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực, không nặng về ghi nhớ các số liệu, sự kiện hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn.