kiến tạo và phát triển bền vững

Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam Ngày nay lần 4

Ngày 9-3 tại Hà Nội, Tạp chí Thế giới Ảnh (VCCI) đã phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam Ngày nay với chủ đề Việt Nam hội nhập, kiến tạo và phát triển bền vững.