kiểm tra thuế

Không kéo dài các cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp

Tổng cục Thuế vừa có công văn gửi các cục thuế địa phương để chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đặt ra của cả năm.

Một nghệ sĩ bị truy thu thuế lên đến 700 triệu đồng

Theo Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, trong năm 2015 (tính đến ngày 31/10), kiểm tra 91 hồ sơ khai thuế của 91 cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên, cơ quan Thuế đã truy thu khoảng 22,5 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN) gồm các đối tượng: nghệ sĩ, bác sĩ, cá nhân có thu nhập nhiều nơi từ các công ty...