kiểm tra khám xét

Vận chuyển trái phép 680 móng vuốt hổ

Qua quá trình kiểm tra khám xét tại nhà đối tượng Cao Xuân Võ cơ quan chức năng thu giữ một túi ni long màu đỏ bên trong có chứa 680 cái móng vuốt hổ các loại…