kiểm tra giao thông

4.000 trường hợp vi phạm giao thông ngày 2/9, 16 người tử vong

Ngày 2/9, cả nước xảy ra 29 vụ tai nạn, làm chết 16 người , bị thương 23 người.