kiểm toán

3 công ty có nguy cơ bị hủy niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) vừa có thông báo lưu ý với một số công ty về việc chậm nộp báo cáo tài chính.

Doanh nghiệp thực hiện tốt báo cáo sẽ tăng cường tính minh bạch

Nắm bắt kịp thời xu hướng của báo cáo tại khu vực và trên thế giới; không ngừng hoàn thiện, đổi mới trong quản trị doanh nghiệp và minh bạch hóa thông tin, Tập đoàn Bảo Việt vừa hoàn thành Báo cáo Tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016 với nhiều điểm nhấn khác biệt.