kiểm soát thông tin

Phòng trực chiến chống tin giả ở Thái Lan

Thái Lan ngày 1-11 công bố một trung tâm “chống tin giả mạo” trong nỗ lực của chính phủ nước này nhằm kiểm soát hàng loạt những nội dung trôi nổi trên mạng.