kiểm soát phương tiện cá nhân

Hà Nội yêu cầu rà soát lộ trình để giảm phương tiện cá nhân

UBND TP Hà Nội vừa có công văn điều chỉnh các phương tiện giao thông đường bộ hoạt động trên địa bàn thành phố.