kiểm lâm vòi tiền

Ba cán bộ kiểm lâm nhận án vì vòi “chung chi”

Sau khi đưa tiền chung chi theo gợi ý của cán bộ kiểm lâm huyện Diễn Châu, chị Nguyễn Thị Thắm đã làm đơn tố cáo...