kiểm dịch viên

Hai du khách Hàn Quốc từ chối cách ly đã rời Việt Nam

Sau khi từ chối cách ly ở Bình Thuận, hai du khách đến từ Daegu - Hàn Quốc đã đi xe ô tô rời Phan Thiết ra sân bay Cam Ranh để hồi hương trong chuyến bay sáng 26-2.