kiểm dịch gia cầm

Hai ô tô chở 26 con trâu không có giấy tờ kiểm dịch

Qua công tác tuần tra, kiểm soát Công an huyện Tĩnh Gia phát hiện 2 xe tải chở 26 con trâu không có giấy tờ kiểm dịch đi tiêu thụ. Lúc bị phát hiện, một con trâu đã lăn ra chết…