kích điện đánh cá

Vợ ngất lịm khi chứng kiến chồng chết bên kích điện

Sáng sớm, như thường lệ chị ra bờ sông Dinh lấy cá từ chồng đánh bắt để mang ra chợ bán đong gạo qua ngày, nhưng rồi chị chết lịm khi thấy chồng nằm chết bên bộ kích điện.
>>Hai anh em chết ngạt dưới giếng tưới cà phê