khuyến khích phát triển

Nhiều ưu đãi khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ, trong đó quy định cụ thể chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Dự án điện mặt trời có thể được ưu đãi vốn và đất

Nhằm khuyến khích các dự án năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về cơ chế hỗ trợ các dự án điện mặt trời và công trình đường dây và trạm biến áp để đấu nối với lưới điện quốc gia có thể sẽ được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành áp dụng đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.