khủng hoảng “Áo gilê vàng”

Pháp: Thảo luận toàn quốc gỡ rối “Áo gile vàng”

Trong 2 đợt tập hợp gần đây nhất, phong trào “Áo gile vàng” mặc dù huy động đông hơn nhưng những hành động bạo lực đã giảm hẳn do chính phủ Pháp đang khởi động chương trình gỡ rối phong trào này mang tên “thảo luận toàn quốc”.

Pháp nỗ lực giải quyết khủng hoảng “Áo gilê vàng”

Thông qua mạng xã hội Facebook, hơn 10.000 người đã đăng ký tham gia một cuộc đại biểu tình do phong trào “Áo gilê vàng” khởi xướng vào ngày 15-12 đòi Tổng thống Macron từ chức.