khủng bố tại Iran

Bộ Ngoại giao lên tiếng về vụ khủng bố tại Iran và tình hình căng thẳng tại Qatar

Ngày 9-6, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã cho biết phản ứng của Việt Nam trước các vụ tấn công khủng bố tại Iran và tình hình căng thẳng ngoại giao tại Qatar.