khua dao

Học sinh lớp 5" khua dao" trúng mông bạn

L. có rút dao bấm ra khua để dọa nhưng không làm chủ được nên đã trúng phần mông của K…