khu dịch vụ thương mại Mỹ Đình

Nhiều dự án Hà Nội chậm tiến độ, trách nhiệm thuộc về ai?

Trên địa bàn Hà Nội còn nhiều dự án chậm tiến độ trên 10 năm nhưng rất khó tháo gỡ do chủ đầu tư không phối hợp, và vi phạm sử dụng đất khó thu hồi.