khu cách ly dịch Covid-19

An toàn và thoải mái tại khu cách ly tập trung Đà Nẵng

Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Xanh - Đồng Nghệ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) là một trong những nơi được UBND TP Đà Nẵng chọn để làm khu vực cách ly công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về nước.