khu biệt thự

Bộ Tài nguyên và Môi trường lập đoàn kiểm tra vụ “xẻ thịt” hồ Đại Lải

Đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra xác minh thông tin phản ánh của báo chí về sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai tại hồ Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc.