không nhất trí

Quốc hội không nhất trí lấy ngày 27-7 làm ngày nghỉ lễ

Chiều nay (12-6), thảo luận tại hội trường về Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), việc đề xuất lấy ngày 27-7 làm ngày nghỉ lễ chung của cả nước theo tờ trình của Chính phủ, không nhận được sự đồng tình của phần đông đại biểu.