không hoàn thành doanh số

Không hoàn thành doanh thu, trưởng phòng ép nhân viên ăn gián và uống nước tiểu

3 nhà quản lý của một công ty sửa nhà ở miền Nam Trung Quốc đã bị bỏ tù sau khi họ ép nhân viên uống nước tiểu, ăn côn trùng và bị đánh bằng dây lưng bởi vì họ không hoàn thành định mức doanh thu, Hoàn cầu Thời báo đưa tin hôm 5-11.