không cứng nhắc

Bỏ quy định giãn cách và đeo khẩu trang trong lớp học

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương và nhà trường không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học; không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học. Không áp dụng giãn cách trong lớp học.