không có vùng cấm

Công tác phòng, chống tham nhũng được tiến hành quyết liệt, nghiêm minh, không có “vùng cấm”

Ngày 24/6, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ tiếp xúc với cử tri cán bộ hưu trí tại Thành ủy Cần Thơ và cử tri tại quận Thốt Nốt, sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIX. Nhiều cử tri nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, nguyên Bí thư các tỉnh, tướng lĩnh trong lực lượng Công an, Quân đội.

Không có chuyện dừng lại!

Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang được đẩy lên thành cao trào “không ai có thể ngoài cuộc”, đúng với tinh thần kiên quyết, thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Xử lý cán bộ theo quy định, không có “vùng cấm”

"Chúng ta đang xử lý theo quy định và làm ngay, làm đúng, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và ngành Công an trong phòng, chống tham nhũng, không có "vùng cấm" - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định.