không bị động

Không bị động khi Trung Quốc xả lũ

Những ảnh hưởng do phía Trung Quốc xả lũ đang được khắc phục. Tuy nhiên, làm sao để không bị động khi nước láng giềng xả lũ là điều cần quan tâm.