không bán trú

Không tổ chức bán trú cho sinh tiểu học khi chưa an toàn

Đây là chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh trong văn bản hướng dẫn các trường tiểu học về công tác tổ chức cho học sinh đi học lại.