không ăn

Không ăn thực phẩm nuôi, trồng bán kính 1km từ tâm đám cháy kho Rạng Đông

UBND phường Hạ Đình khuyến nghị người dân không sử dụng thực phẩm rau, hoa quả, gia cầm, cá, lợn được nuôi trong vòng bán kính 1km kể từ tâm đám cháy trong thời gian 21 ngày.