khôi phục kinh tế

Thế giới đối mặt với những thách thức gì trong năm 2021?

Năm 2021, thế giới sẽ đối mặt với cả những thách thức quen thuộc lẫn thách thức mới, cả mặt tích cực, cơ hội và tiêu cực. Thiên tai, thảm họa và xung đột và đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã khiến thế giới phải hứng chịu nhiều vết thương trong năm 2020.