khối phố Thịnh Mỹ

Dỡ bỏ phong tỏa khối phố Thịnh Mỹ tại Hội An

Tính từ ngày 25/7 đến nay, TP Hội An ghi nhận có 26 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.