khối II

Thanh tra các Bộ, ngành Khối II: Ký giao ước thi đua năm 2016

Sáng 22-3, tại Hà Nội, Thanh tra các Bộ, ngành Khối II (Khối Nội chính và Kinh tế Tổng hợp) tổ chức Hội nghị Ký giao ước thi đua năm 2016.