khối đại đoàn kết dân tộc

Những già làng tiêu biểu ở vùng cao biên giới

Huyện biên giới vùng cao Tây Giang (Quảng Nam) có nhiều già làng, trưởng bản và người có uy tín. Đây là những “hạt nhân” gương mẫu, chung tay cùng chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; chung sức, chung lòng xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp…

Xuân đến, nghĩ về sức mạnh dân tộc

Đã bước sang năm 2015 - Ất Mùi với rất nhiều ngày kỷ niệm lớn tầm quốc gia. Năm Giáp Ngọ vừa qua cũng có những ngày kỷ niệm lớn trong đó có kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đảng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên thế và lực trong thời đại mới

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã trải qua 85 năm lịch sử vẻ vang. Trong 85 năm lãnh đạo với 70 năm cầm quyền, Đảng đã đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Góp phần đảm bảo an ninh Tây Nguyên

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Cục An ninh Tây Nguyên chỉ đạo trưc tiếp, toàn diện các mặt công tác, góp phần đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn đứng chân.