khối đại đoàn kết

Vạch rõ âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng phản động lợi dụng tôn giáo1

Trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, một số nơi bà con giáo dân bị kích động đã chống đối chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết Lương-Giáo. Và mỗi lần xảy ra vụ việc thì Tòa Giám mục Giáo phận Vinh lại kêu gọi cầu nguyện, hiệp thông…

Định hướng chính sách chiến lược về an ninh, tích cực hội nhập quốc tế

Ngày 5-4, tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Khoa học Công an đã tổ chức Tọa đàm về "Định hướng chính sách chiến lược về An ninh, góp phần xử lý mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế". 

Mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chiều 5-3, Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được long trọng tổ chức tại Hà Nội. Dự Hội nghị có các đồng chí: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.