khối ASEAN

Khai mạc hội nghị quan chức cấp cao giao thông vận tải khối ASEAN

Ngày 11-11, tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã chủ trì, tổ chức khai mạc Hội nghị quan chức cấp cao GTVT ASEAN lần thứ 48 (STOM 48) và Hội nghị STOM 48 + đối tác.