khoe quan hệ

Vi phạm nồng độ cồn, tài xế "khoe" có nhiều quan hệ

Ngay sau khi thiết bị hiển thị nồng độ cồn, anh Bình cho biết có nhiều mối quan hệ và đề nghị được bỏ qua lỗi vi phạm...