khóa D8

Thông báo hội khóa D8 Học viện ANND

Ban liên lạc Khóa D8 Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện ANND) trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các thầy, cô giáo, cán bộ nhà trường, cùng toàn thể anh chị em cựu sinh viên về dự Hội khóa, trong hai ngày 15 và 16/10/2016.