kho tàng kiến thức

Gặp chàng sinh viên sở hữu hàng ngàn cuốn sách quí

Hỏi Hùng chính xác cậu có bao nhiêu sách, Hùng chỉ cười trừ: "Tất cả thì mình không nhớ được. Vì phòng chật nên mình chuyển về nhà gần hết, hiện trong phòng có gần 1 ngàn cuốn thôi...”.