kho ngoại quan

Rà soát hoạt động kho ngoại quan trên cả nước

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành cho biết, hiện nay quy định pháp luật và quy trình nghiệp vụ về công tác quản lý hàng hóa gửi kho ngoại quan cơ bản đã đầy đủ. Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng một số DN lợi dụng chính sách thông thoáng đối với loại hình kho ngoại quan để buôn lậu, gian lận thương mại.

Tiềm ẩn nguy cơ thẩm lậu từ hoạt động kho ngoại quan, tạm nhập tái xuất

Những hoạt động này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm, đòi hỏi có thêm những chính sách quản lý chặt chẽ, thống nhất, tránh việc núp bóng hoạt động thương mại phổ biến này để thực hiện hành vi bất chính.

Rà soát hoạt động kho ngoại quan trên cả nước

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành cho biết, hiện nay, quy định pháp luật và quy trình nghiệp vụ về công tác quản lý hàng hóa gửi kho ngoại quan cơ bản đã đầy đủ. Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng một số DN lợi dụng chính sách thông thoáng đối với loại hình kho ngoại quan để buôn lậu, gian lận thương mại.