kháng chiến chống thực dân Pháp

Xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa1

Dựa vào nhân dân để bảo vệ đất nước và xây dựng xã hội “quốc thái dân an” là bài học kinh nghiệm thành công mà ông cha ta đã đúc kết, gắn với những mốc son chói lọi trong lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. 

Khai mạc triển lãm mỹ thuật đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng

Ngày 6-7, tại Hà Nội, Bảo tàng lịch sử Quân sự (LSQS)Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng - tác phẩm của các hoạ sĩ, nhà điêu khắc trong Quân đội.

Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ, Người anh cả của lực lượng Công an đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo

Ngày 24-6, Bộ Công an, Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức hội thảo: “Những đóng góp, cống hiến của Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ đối với việc xây dựng và phát triển đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo”.