khám bệnh cho phạm nhân

Những lớp học xóa mù, hướng nghiệp ở Trại giam Nà Tấu

86% phạm nhân là người dân tộc thiểu số, 26,8% phạm nhân không biết chữ là một trong những khó khăn, rào cản lớn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân đối với cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trại giam Nà Tấu - Điện Biên. Chính vì vậy, quyết tâm của Ban Giám thị, CBCS Trại giam Nà Tấu là dạy bằng được “con chữ” để họ thuận lợi hơn trong làm lại cuộc đời.