khai thác quá mức

Đề xuất nghiên cứu bảo tồn cá thòi lòi

UBND tỉnh Cà Mau vừa có đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) về nghiên cứu giải pháp ứng dụng công nghệ để khôi phục, bảo tồn và phát triển nguồn lợi cá thòi lòi ở huyện Ngọc Hiển.


Thượng tôn pháp luật trong giải quyết các vấn đề Biển Đông

Hội thảo Khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 11 với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” do Học viện Ngoại giao, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông, và Hội Luật gia Việt Nam tổ chức đã kết thúc tốt đẹp tại Hà Nội chiều 7-11.