khai thác nguồn nước

Thủy điện Krông Nô 2 và 3: Nhiều việc làm bừng lên cùng ánh điện

Khánh thành ngay trong những ngày đầu năm 2017, Nhà máy thủy điện Krông Nô 2 (xã Đưng KNớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng và bờ phải thuộc xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) là một trong những điểm sáng, không chỉ về tiến độ thực hiện công trình, mà còn đánh dấu sự hoàn thành cho bậc thang thủy điện trên nhánh sông Krông Nô theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.