khai thác khoáng sản

Phạt trên 38 tỉ đồng vi phạt về tài nguyên môi trường

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên - Môi trường, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã triển khai 1.183 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 4.181 tổ chức, cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 544 tổ chức, cá nhân với số tiền trên 38 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 1.426 ha đất.