khai thác cát sỏi trái phép

Xử phạt Chủ tịch xã Hồng Tiến vì khai thác khoáng sản trái phép

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định ông Hoành khai thác 25m3 và ông Hòa khai thác 15m3 cát, sỏi ở khu vực Suối Máu làm vật liệu xây dựng thông thường nhưng không có giấy phép.