khai sinh

Đơn giản thủ tục cấp hộ chiếu, khai sinh, đăng ký kết hôn cho người Việt Nam ở nước ngoài

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 116/NĐ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao. 

Ký quy chế phối hợp trong cấp số định danh cá nhân

Thông tin từ Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72 ) Bộ Công an, C72 và Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp vừa ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận thông tin, cấp số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh nhằm phân công trách nhiệm các đơn vị chức năng có liên quan.