khai man CMND

Chưa đủ tuổi lấy chồng, dùng tên chị gái để làm CMND

Chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn, Lắm lấy tên chị gái hơn mình 4 tuổi làm CMND với mục đích cưới chồng ngoại.