khai mạc kỳ họp thứ 4

Khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV tại Hà Nội

Sáng 23-10, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV đã chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ họp phiên trù bị để thảo luận, thông qua chương trình kỳ họp. Trước đó, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh