khai giảng khóa học

Khai giảng khóa học về chống di cư trái phép và buôn bán người

26 cán bộ sĩ quan Công an đến từ Hà Nội và các tỉnh thành của Việt Nam đã tham gia vào Chương trình Đào tạo Quản lý Thực thi Luật pháp Khu vực Châu Á lần thứ 39 (ARLEMP) tại Hà Nội.